ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

 • ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន យាន់តា ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

 • ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បង្កើត ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០

 • អាជ្ញាបណ្ណ ធានាទិញមូលបត្រ ពាណិជ្ជករមូលបត្រ និង ជើងសារមូលបត្រ

 • ដើមទុន ១២,៥លានដុល្លារអាមេរិក

 • ការិយាល័យកណ្តាល អគារ Emerald ជាន់ទី៤ លេខ៦៤ (កែងផ្លូវ ១៧៨) មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ជ័យជំនះ ខ័ណ្ឌដូនពេញ ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា


 • ភាគហុនិក Yuanta Financial (Hong Kong) Limited
  (បុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Yuanta Financial Holdings, Taiwan)

   


 • កំណត់ចំណាំ - ជាទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុតែមួយគត់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង​វិស័យមូលបត្រ
  - ជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពេញលេញដំបូងគេបំផុតនៅ​កម្ពុជា
  - ជាក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រតែមួយគត់លើការបោះផ្សាយលក់​មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (អាយភីអូទី១) ​និង​កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (អាយភីអូទី៣) នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា


"ជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណដំបូងគេបំផុតនៅកម្ពុជា” “ជាក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រក្នុងការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា "

ត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅក្រោមឈ្មោះក្រុមហ៊ុន តុងយ៉ាង ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី     ក្រុមហ៊ុន យាន់តា ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី («យាន់តា») ជា​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ​មួយ​ដែល​ឈាន​មុខ​គេ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជា​មួយ​នឹង​វត្តមាន​តាំង​ពី​ឆ្នាំ២០០៦​មកម្ល៉េះ។ ​នៅក្នុង​ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៤ ក្រុមហ៊ុន Yuanta Securities បានទិញក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន តុងយ៉ាង ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី នៅប្រទេសកូរ៉េ។ ប្រតិបត្តិការ​នេះ​បាន​ពង្រីកបណ្តាញហិរញ្ញវត្ថុជាសកលរបស់យើងទៅកាន់​ប្រទេសតៃវ៉ាន់​ ហុងកុង​ ចិន​ កូរ៉េ​ វៀតណាម​ហ្វីលីពីន​ និង ​កម្ពុជា។​ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃបណ្តាញហិរញ្ញវត្ថុនេះ  ក្រុមហ៊ុន យាន់តា ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី​ នឹងប្រើប្រាស់​បទពិសោធន៍​និងជំនាញ​ដ៍សម្បូរ​បែបរបស់ខ្លួន​ក្នុងការផ្តល់នូវ​ដំណោះស្រាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនរបស់យើង។


ផ្តើមពីការិយាល័យតំណាងដែលមានឈ្មោះថា Tong Yang Securities Inc.   ក្រុមហ៊ុន តុងយ៉ាង ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនពេញសិទ្ធិមួយនៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១០ ក្រោមឈ្មោះ តុងយ៉ាង ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី។


ខណៈពេលដែលយើងបានរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារមូលបត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល   ក្រុមហ៊ុន តុងយ៉ាង ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី​ បានទទួល​ជោគជ័យ​ដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់​ជាច្រើន​ ដូចជាក្លាយជា​ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុតែមួយគត់​របស់ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច ​​និង ​ហិរញ្ញវត្ថុ  ​ជាក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ​ដែល​ទទួល​បាន​អាជ្ញាបណ្ណ​ពេញលេញ​ដំបូងគេ​បំផុតនៅ​កម្ពុជា​ និង ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ធានាទិញ​មូលបត្រ​តែ​មួយ​គត់​សំរាប់​ការ​បោះផ្សាយលក់​មូលបត្រ​ជាសាធារណៈ​លើកដំបូងបំផុតរបស់កម្ពុជា។


- នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨  ក្រុមហ៊ុន Tong Yang Securities Inc​ បានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីផ្តល់នួវសេវាប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការរៀបចំបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈ​ និង ​ចុះបញ្ជីរបស់​សហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា។  

- នៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១០  ក្រុមហ៊ុន តុងយ៉ាង ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ​បានទទួលអាជ្ញាបណ្ណពី​គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ​ដើម្បីអនុវត្តអាជីវកម្ម​យ៉ាងពេញលេញ​លើវិស័យមូលបត្រ​ក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា ដូចជា​ធានាទិញ​មូលបត្រ​ ពាណិជ្ជករ​មូលបត្រ​ និង ជើងសារមូលបត្រ។

- ក្នុងតួនាទី​ជាក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រ​និងជាទីប្រឹក្សា​របស់សហគ្រាស​គ្រប់គ្រង​ដោយរដ្ឋ  ​ក្រុមហ៊ុន តុងយ៉ាង ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី​ បានដឹកនាំ​រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ​ឲ្យក្លាយ​ជាក្រុមហ៊ុន​ចុះបញ្ជី​មុនគេបង្អស់​នៅក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា​នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១២។

- ក្នុងតួនាទីជាក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រ និង ជាទីប្រឹក្សារបស់សហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមួយទៀត  ក្រុមហ៊ុន ​យាន់តា ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី​ បានដឹកនាំ​កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ​ឲ្យក្លាយជាក្រុមហ៊ុន​ចុះបញ្ជីទីបី​នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន​ផ្សារមូលបត្រ​កម្ពុជា​នៅថ្ងៃទី ០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥។


ប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនយាន់តាស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧បង្កើតការរិយាល័យតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុន Tong Yang Securities Inc, ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨ចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០បង្កើតជាក្រុមហ៊ុនពេញសិទ្ធិឈ្មោះ តុងយ៉ាង ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់សេវាប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ជាក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រតែមួយគត់ក្នុងការចុះបញ្ជីរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ។

ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ក្រុមហ៊ុនYuanta Securites បានទិញក្រុមហ៊ុន TONGYANG Securities Inc.

ខែមិថុនា ​ ឆ្នាំ២០១៥ផ្លាស់ប្តូរនាមករណ៍ក្រុមហ៊ុនពី តុងយ៉ាង ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី មក យាន់តា ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី


ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១៥ជាក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រតែមួយគត់ក្នុងការចុះបញ្ជីកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ។

បច្ចុប្បន្នកំពុងតែដំណើរការចុះបញ្ជីសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្សេងទៀត។


រចនាសម្ព័ន្ធនៃការកាន់កាប់ភាគហ៊ុន


ព័ត៌មានរបស់ភាគហុនិក

 

ក្រុមហ៊ុន Yaunta Securities ជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រលេខ ១ នៅប្រទេសតៃវ៉ាន់

ជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រលេខ ១ នៅតៃវ៉ាន់​ដែល​កំពុង​ពង្រីក​អាជីវកម្ម​ទៅកាន់​ទីផ្សារធំៗ​នៅតំបន់អាស៊ី​ជាជាង​ការកំរិត​ដែនអាជីវកម្ម​របស់ខ្លួន។ គោលដៅ​របស់យើង​ផ្តោតសំខាន់លើ​ការអភិវឌ្ឍន៍​អោយទៅជា​ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ​មួយឈានមុខគេនៅ​ក្នុងតំបន់អាស៊ី​តាមរយៈការ​ឈានទៅកាន់​ប្រទេសសិង្ហបុរី​ និង ទៅ​តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍​ដោយ​រួមបញ្ចូល​គ្នារវាងមូលធន​និងផលិតផល​នៅ​ប្រទេសកូរ៉េ​ ចិន​ ហុងកុង​ និង ​តៃវ៉ាន់ ​ដែល​ជាចំណុច​កណ្តាល​នៃហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីភាគឦសាន។

 

ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ១00% របស់ក្រុមហ៊ុន Yuanta Financial Holdings និងជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រលេខ ១ នៅតៃវ៉ាន់

 • Yuanta Financial Holdings ជាក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេបំផុតនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ ដោយមានក្រុមហ៊ុន Yuanta Securities និងប្រតិបត្តិអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ រួមបញ្ចូលទាំងមូលបត្រ ធនាគារមូលធនវិនិយោគ និង futures នៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ ហុងកុង និង ចិន។

 • ស្ថានភាពនៃក្រុមហ៊ុន Yuanta ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ១១៩ នៅប្រទេសតៃវ៉ាន់

 • មានសាខាចំនួន ១៦២ / បុគ្គលិកចំនួន ៥,០៣១
ការអោយពិន្ទុជាសកល (បើយោងទៅតាមភ្នាក់ងារផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ Fitch Rating)

BBB+Yuata Finance Group, Yuanta Securities, COCA-COLA, HYUNDAI MOTOR

BBB0A company and B company Mega-corporations in Korea

 

សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់កុ្រមហ៊ុន Yuanta Finance Group ក្នុងឆ្នាំ២០១៤